Menü

Áttekintés

A gőzfogyasztóktól érkező kondenzátum a kondenztartályban, gyűlik össze és időlegesen itt tárolódik. A kondenzvíz szivattyú juttatja a kondenzátumot a gáztalanítós táptartályba, ha ott pótvíz igény jelentkezik. Az atmoszférikus kondenztartályokat jellemzően a fogyasztók közelébe telepítik. A magas nyomású kondenztartály segítségével a kondenzátumot megfelelő nyomáson és hőmérsékleten tudjuk tartani, így az expanziós gőzveszteség minimálisra csökkenthető. Ebben az esetben a kondenzátumot szivattyú segítségével közvetlenül a gőzkazánba lehet juttatni tápvízként, ui. a magasnyomású kondenzvíz ismételt gáztalanítása szükségtelen. A CHP modul minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a tápvíz tartályba vagy a nyomásmentes kondenztartályba történő kondenzvíz bevezetése jelentős expanziós gőzveszteséggel járna.

CSM

További tulajdonságok

Felépítés

A berendezés készre szerelten, csővezetéki csatlakozásokkal, hőszigeteléssel, villamosan bekötve, felszereltséggel ellátva, funkcionális egységként kerül leszállításra. A CSM modult stabil önhordó alapkeretre szereljük, mely elhelyezhető a kazánház padlózatán. A CHP modul telepítése legalább 1,5 méter magas tartószerkezetet feltételez, hogy a szivattyúk hozzáfolyási magassága a magas hőmérsékletű közegnél is biztosítva legen. Minden funkció automatikus vezérlés alatt működik, amelyet egy programozható vezérlőegység irányít.

Felszereltség

A rendszer tartalmazza a kondenztartályt, a kondenzszivattyú modult, a vezérlőszekrényt és a komplett szerelvényezést. A modul hőszigetelése, szerelvényezése és készre szerelése a gyárban történik.

© 2014 / Created by: KRAFT Budapest